јануари 30, 2022

ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ

🚬🍷💉 Според светските научни истражувања најактивните корисници на дрога, алкохол и цигари се млади на возраст од 18-25 години
👉Во просториите на Црвен Крст Охрид беше одржана врсничка едукација на една од најрелевантните теми за младите, со цел едуцирање и позитивно влијание на нив
👥ЕДУКАТОРИ: Матеа Стоев и Борче Исакоски
❓Што остваривме со оваа едукација?
✅17 едуцирани млади волонтери;
✅Запознавање со симптомите, последиците и начините на превенција на болести од зависности (цигари, дрога и алкохол);
Бидете едуцирани и безбедни!
Tags:
< врати се назад