СОБРАНИЕ

 
 
ЦРВЕН КРСТ НА РМ
– С О Б Р А Н И Е –
 
 
С П И С О К
на членови на Собранието на Црвениот крст на Република Македонија во мандатниот период 2017 – 2021
 

Број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ООЦК

     

1.

ЕЛЕОНОРА  РАШКОСКА

БЕРОВО

2.

ЛИЛЈАНА РИСТЕСКА

БИТОЛА

3.

СЛАВЈАНКА ХРИСТОВА

БИТОЛА

4.

ГОЦЕ ЃОРЕВСКИ

БИТОЛА

5.

ВАСИЛ  ТАСЕВ

ВАЛАНДОВО

6.

МАРИЈА НАСТОВА

ВЕЛЕС

7.

ЗОРАН  ГЕОРГИЕВ

ВЕЛЕС

8.

ПЕТРУНКА  ИЛИЕВА

ВИНИЦА

9.

РИСТО ЧУГУНЦАЛИЕВ

ГЕВГЕЛИЈА

10.

ТОДОРКА КРАЈЧЕСКА

ГОСТИВАР

11.

МИРЕЛА ИБРАИМИ

ГОСТИВАР

12.

ФАДБИ ОСМАНИ

ГОСТИВАР

13.

НЕАТ ХИСА

ДЕБАР

14.

БИЉАНА ГОРГИЕВСКА

ДЕЛЧЕВО

15.

АЦО  БОШКОВСКИ

ДЕМИР  ХИСАР

16.

ДИМИТАР  КАРАКУЛЕВ

КАВАДАРЦИ

17.

ДАУТ СЕЛИМИ

КИЧЕВО

18.

ЕМИН  ЗЕЈНО

КИЧЕВО

19.

ДЕЈАНЧЕ АРСОВ

КОЧАНИ

20.

СНЕЖАНА ДИМИТРИЈЕВСКА

КРИВА ПАЛАНКА

21.

КИРЕ НИКОЛОСКИ

КРУШЕВО

22.

НУХИ  ЈУСУФИ

КУМАНОВО

23.

ИКА  ЃОРЃЕВИЌ

КУМАНОВО

24.

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВСКИ

КУМАНОВО

25.

 

КРАТОВО

26.

ИГОР  ДАБЕСКИ

МАКЕДОНСКИ  БРОД

27.

МИЛЕ  ТОШЕВ

НЕГОТИНО

28.

САШО  ТОЧКОВ

ОХРИД

29.

ВЕСНА ТЕРЗИОСКА

ОХРИД

30.

БЛАГОЈА АТАНАСОСКИ

ПРИЛЕП

31.

ГОРДАНА  ТОШЕСКА

ПРИЛЕП

32.

ЈОВО СТОЈЧЕВСКИ

ПРОБИШТИП

33.

ВАНЧО  КОЦЕВ

РАДОВИШ

34.

АЛЕКСАНДАР  ДОНОВСКИ

РЕСЕН

35.

ЉУПЧО  АРСОВСКИ

СВЕТИ  НИКОЛЕ

36.

НАТАША  ХИОХИ

СТРУГА

37.

ФИСНИКЕ  ИСТРЕФИ   ЦЕНКА

СТРУГА

38.

ТАТИЈАНА  ТИМОВА

СТРУМИЦА

39.

ВАСИЛ  ТУНЕВ

СТРУМИЦА

40.

АДМИРИМ  ЏАФЕРИ

ТЕТОВО

41.

РАБИЈЕ МУРАТИ

ТЕТОВО

42.

ЕМИЛИЈА  КОЧОВСКА

ТЕТОВО

43.

ЉУЉЗИМ  ИСЕНИ

ТЕТОВО

44.

МАРЈАН ШАРИНОВ

ШТИП

45.

ВЕСНА ЖЕЖОВА

ШТИП

46.

ЉИЉА  ТРАЈКОВСКА

ГАЗИ  БАБА

47.

РОМЕЛ  ВЕЛЕВ

ГАЗИ  БАБА

48.

ГЗИМ  ФИДА

ГАЗИ  БАБА

49.

ВИКТОРИЈА КОЧЕВСКА

КАРПОШ

50.

БИЛЈАНА КОСТОВА

КАРПОШ

51.

САИТ  САИТИ

КАРПОШ

52.

ИРЕНА МИЛАНОВСКА СЛАВЕВСКА

КИСЕЛА  ВОДА

53.

ТЕОДОРА   МАРЈАНОВСКА

КИСЕЛА  ВОДА

54.

ЏЕМАЛ  ЏАФЕРИ

КИСЕЛА  ВОДА

55.

СУНЧИЦА ДИМИТРИЈОВСКА

ЦЕНТАР

56.

ЃОРГИ  ШОЛДОВСКИ

ЧАИР

57.

МЕРИТА  КОЛЧИ  КОЏАЏИКУ

ЧАИР

58.

БУРАК  ШАБАНИ

ЧАИР

59.

АЛЕНКА ШОПОВА

МЛАДИ НА ЦКРМ

 
< врати се назад