Едукативно информативни материјали

 • Програма за работа во 2019 година
 • Програма за работа во 2022 година
 • Програма за работа во 2021 година
 • Програма за работа во 2018 година
 • Годишен извештај 2018
 • Годишен извештај 2017
 • Годишен извештај 2022
 • Годишен извештај 2021
 • Годишен извештај 2019
 • Годишен извештај 2023
 • Годишен извештај 2023 – Клуб на млади
 • И менталното здравје е важно! Извештај за резултатите од истражување за ставовите за заштита на менталното здравје на граѓаните на Општина Охрид
 • Програма за работа во 2023 година
 • Годишен извештај 2020