КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Црвен крст на Република Македонија
Адреса:Бул.Кочо Рацин бр 13 1000 –Скопје, Република Македониј
Телефон: 00 389 02 311 43 55
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: mrc@redcross.org.mk

 

д-р Ромел Велев – Претседател
Телефон: 00 389 02 311 43 55
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: velev@redcross.org.mk

 

д-р. Нухи Јусуфи – Подпретседател
Телефон: 00 389 02 311 43 55
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: jusufi@redcross.org.mk

 

Димитар Каракулев – Подпретседател
Телефон: 00 389 02 311 43 55
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: karakulev@redcross.org.mk

 

д-р Саит Саити – Генерален секретар
Телефон: 00 389 02 311 43 55
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: saiti@redcross.org.mk

 

м-р Љубица Толовска – Асистент на генералниот секретар
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 135
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: stolevska@redcross.org.mk

 

м-р Фани Матеска Перовска – Асистент на генералниот секретар
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 113
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: mateska@redcross.org.mk

 

СТРУЧНА СЛУЖБА СЕКТОР ЗА ПРОГРАМИ
Раководител: Сашо Талески

Организација и развој и Меѓународна соработка
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 136
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Сашо Талески
E-маил: taleski@redcross.org.mk

 

Социјално—хуманитарна дејност
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 132
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Љупка Петковска
E-маил: petkovska@redcross.org.mk

 

Здравствено – превентивна дејност
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 133
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: zdravstvo@redcross.org.mk
Одговорен: Aнета Тргачевска
E-маил:trgacevska@redcross.org.mk 

 

Крводарителство
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 133
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Глигор Новачевски
E-маил: novacevski@redcross.org.mk

 

Подготвеност и дејствување при катастрофи
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 127
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: dpp@redcross.org.mk
Одговорен: Али Самет
E-маил:samet@redcross.org.mk

 

Дисеминација
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 113
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Ситриме Зеќири
E-маил: zeqiri@redcross.org.mk

 

Служба барање
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 134
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Валентина Колеска
E-маил: koleska@redcross.org.mk

 

Млади на Црвениот крст на Република Македонија
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 130
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: м-р Владимир Вукелиќ
E-маил:vukelic@redcross.org.mk

 

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА
Раководител: в.д.Љубица Столевска

Административни-правни работи
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 129
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Виолета Кузманоска
E-маил: kuzmanoska@redcross.org.mk

 

Логистика и возен парк
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 127
Факс: 00 389 02 323 05 42
Одговорен: Оливер Гичевски – координатор за логистика
E-маил:gicevski@redcross.org.mk
Одговорен: Рогиќ Зоран – магациoнер
E-маил:rogic@redcross.org.mk
Одговорен: Борче Стевчевски – возен парк — дистрибуција
E-маил: stevcevski@redcross.org.mk

ИТ Поддршка
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 130
E-маил: itpodrska@redcross.org.mk
Одговорен: Илија Пренџов

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Односи со јавноста
Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 134
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: informiranje@redcross.org.mk
Одговорен: м-р Мајлинда Мустафа
E-маил:mustafa@redcross.org.mk

 

АОП

Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 128
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил:mrc@redcross.org.mk
Одговорен: Бранко Мијов
E-маил: mijov@redcross.org.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ

Телефон: 00 389 02 311 43 55 локал: 120
Факс: 00 389 02 323 05 42
E-маил: finansii@redcross.org.mk

Одговорен: Жаклина Поповиќ
E-маил:popovic@redcross.org.mk

Одговорен: Дуа Исмаили
E-маил: dua.ismaili@redcross.org.mk

< врати се назад