март 16, 2022

Врсничка едукација на тема превенција од болести на зависности во гимназијата ОСУ”Св. Климент Охридски” – Охрид

🥃💉🚬Врсничка едукација на тема превенција од болести на зависности во гимназијата ОСУ”Св. Климент Охридски” – Охрид🚬

Ги опфативме учениците од прва и втора година како млади во најголем ризик од зависности, изложени на постојано врсничко влијание и лесен пристап до овие супстанци.
 
👩‍🏫Врснички едукатори: Димитар Назифовски и Маја Наумоска  –  Клуб на Млади на Црвен крст Охрид
 
✅ Едуцирани околу 30 ученици кои научија нешто повеќе за болестите на зависност, нивните последици и превенција од истите
✅ Преку вежба и дискусија беа поттикнати да ги анализираат причините кои доведуваат до зависност и да размислат кој би бил соодветниот третман
 
❗️Никој зависник не започнал со помислата да стане зависен. Внимавај на твоите постапки❗️
Се гледаме на наредна едукација, млади!
< врати се назад