февруари 20, 2024

ПОЛЕТАРЧЕ – Програмата за подготовка на деца за во училиште

Започна новиот циклус од програмата „ПОЛЕТАРЧЕ“, Програма за подготовка на деца за во училиште, преку која деца од 5 и 6 годишна возраст преку игра, забава и дружење ќе јаразвиваат и јакнат самодовербата, ќе стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училиштните задачипреку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, вежби за размислување, вежби на графомоторика,вежби на фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, вежби заговорот и речникот, јазична и математичка писменост, социо-емоционални вежби, вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. Вежбите се приспособени на возраста на детето и преку нив детето станува свесно за своите способности, се поддржува да не се откажува при правењето грешки и да има храброст да биде креативно.
Планирани се и најразлични теренски работилници на кои дечињата ќе го запознаат со многу корисни спортски содржини, со училишното опкружување и снаоѓање во сообраќајот и др.
За повеќе информации и пријавување, Ве очекуваме во просториите на Црвен крст Охрид или на тел. 078 227-433,070 315-309 или на е-маил ohrid@redcross.org.mk
Пролетниот циклус е поддржан од Canadians For Children At Health Risk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад