септември 4, 2023

ПОЛЕТАРЧЕ – Програмата за подготовка на деца за во училиште

Црвен крст Охрид започнува со уписи за есенскиот циклус на програмата „ПОЛЕТАРЧЕ“ преку која деца на возраст од 3-5 години преку игра, забава и дружење ќе ја развиваат и јакнат самодовербата, ќе стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училишните задачи преку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, вежби за размислување, вежби на графомоторика, вежби на фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, вежби за говорот и речникот, јазична и математичка писменост, социо-емоционални вежби, вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. Вежбите се приспособени на возраста на детето и преку нив детето станува свесно за своите способности, се поддржува да не се откажува при правењето грешки и да има храброст да биде креативно.
Планирани се и најразлични теренски работилници на кои дечињата ќе го запознаат со многу корисни спортски содржини, со училишното опкружување и снаоѓање во сообраќајот и др.
Есенскиот циклус од програмата трае 3 месеци со изведување на вкупно 12 часови, по еден час седмично, во траење од 45 минути.
Сите заинтересирани можат да се информираат и пријават на телефоните 046 261909 или 072 246175, на е-маил: ohrid@redcross.org.mk, или во просториите на Црвен крст Охрид, започнувајќи од денес 04.09.2023 г., секој работен ден од 8-16 ч., а детални информации за оваа програма, заинтересираните ќе можат да добијат на отворениот ден за програмата ПОЛЕТАРЧЕ кој ќе се реализира на 11.09.2023 г. (понеделник) од 18 ч. во просториите на Црвен крст Охрид.
Можеби е шкртaница на 1 лице и текст кој вели „црвен крст на република северна македонија општинска организацила охрид едукативно- -забавна програма за деца од 5годишна возраст + CROSS полетарче уписите EBO тек hrid@redeross.org.mk 012246-175 OROE ден 11.09.2023, понеделник едукативен центар Oxpug“
 
 
 
 
< врати се назад