март 27, 2024

ПХВ ПРВ ПРЕСЕК

На ден 26.3.2024 во просториите на Црвен крст Охрид се одржа заеднички состанок за сите овогодишни младинци.
На истиот секоја група си го презентираше она што го сработила во првата половина на циклусот преку подготвени извештаи, во кои беа вклучени и нивните цели, очекувања и идеи за следни активности.
Покрај дискутирање за сработеното и давањето насоки за следни чекори, успеавме и да разработиме проблеми и пречки на кои секој младинец наишол со цел да се втемели одговорноста и да се зголеми мотивацијата за време на циклусот.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад