јуни 13, 2021

Обука за спасители на вода

Во период од 23-30.06.2021 во организација на Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Охрид се одржа обуката за спасители на отворени води. Обуката,  ја водеа национални инструктори за безбедност на вода според стандардите на Меѓународната Федерација за безбедност на вода (ILSF).

На кандидатите  кои успешно  ја завршија обуката и се стекнаа со звање спасител на вода и помлад спасител на вода, Општинска организација Охрид ќе им обезбеди и понуди платен ангажман на соодветни капалишта во летната сезона 2021

< врати се назад