март 8, 2023

ОБУКА ЗА МЛАДИ ДЕМОНСТРАТОРИ ПО ПРВА ПОМОШ

Во склоп на подготовките на општинските натпревари по прва помош во општинските организации на Црвен крст, три волонтерки од Клубот на млади и тимот за прва помош на Црвен крст Охрид учествуваа на обука за млади демонстратори по прва помош.
 
Обуката беше одржана на регионално ниво во Црвен крст Битола и на истиот младите се запознаа со техниките и начинот како нивното знаење да го пренесат на учениците кои ќе учествуваат на веќе споменатиот натпревар.
 
На обуката учествуваа Матеа Тотеска, Валерија Андриеска и Филипа Мијалкова кои во наредниот период ќе се вклучат во процесот на организација на самиот натпревар и припремањето на групите.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад