декември 4, 2022

НОЕМВРИ – МЕСЕЦ НА ПРЕВЕНЦИЈА ОД БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ

Овој месец го искористивме максимално се со цел споделување на информации и покревање на свесноста за тоа колкаво е негативното влијание на болестите на зависности врз младите!
 
Во просториите на Црвен крст Охрид брше организирана јавна трибина на која волонтерите научија нешто повеќе за болестите на зависности од професионалци:
Др. Соња Стурлакова Димоска
Др. Весна Лаброска од метадонски центар
Зоран Сарафилоски од СВР Охрид
 
Победи ја твојата зависност пред таа да те победи тебе!
< врати се назад