октомври 17, 2023

НЕДЕЛА НА БОРБА ПРОТИВ ГЛАДТА

Во животот, на луѓето им се случуваат немили настани како губење работа, болест во семејството, губење на близок член, природни катастрофи како поплава, пожар… и сл. и истото повлекува финансиски проблеми кои го нарушуваат секојдневното живеење и тогаш приоритетите се менуваат. Тогаш храната е најголем приоритет кој треба да се обезбеди, а потоа да се соберат сили и да се надминат и другите потешкотии. Дополнителна закана за најранливите лица и семејства е енергетската криза со што се продлабочи несигурноста во обезбедување и подготовка на храна. Социјално ранливите семејства често бараат храна токму во Црвениот крст, кој има улога да го намали страдањето и да им даде поддршка во најтешките моменти.
 
За таа цел Црвен крст Охрид традиционално ја организира кампањата за „Ден на борба против глад“ под мотото „ПОМИСЛЕТЕ И НА НАС“ со цел поттикнување на граѓаните, компании, фирми, итн. активно да учествуваат во оваа хуманитарна акција.
 
Оваа година Меѓународниот ден на борба против гладта 16 Октомври и Неделата на борба против гладта (16-22 Октомври) ќе го одбележиме со активности насочени кон прибирање на доброволни прилози во прехрамбени производи и парични средства од хуманите наши сограѓани и општествено одговорните компании, наменети за набавка и подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца.
 
Во текот на Неделата на борба против гладта од 16-22 Октомври во повеќе градски маркети ќе бидат поставени пунктови на Црвен крст Охрид со видно обележени корпи во кои хуманите сограѓани ќе можат да ставаат-донираат прехрамбени производи.
Од донираните средства и собраните намирници во кампањата ќе се подготват хуманитарни пакети со прехрамбени производи, кои ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници.
 
Упатуваме апел до нашите сограѓани, компании, фирми, институции, да се вклучат во хуманитарната собирна акција на Црвен крст Охрид и според своите можности дадат придонес во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца.
 
Ви благодариме за поддршката и помошта во реализација на хуманитарните активности.
 
Можно е да е слика од 1 лице, дете и текст кој вели „болкаша на луíешо околу bac помогнете, Ako вашешо cpue E ошворено за сожалубане bawa болка домислете AMAC д”а io найравиме подобар живошош на гладнише сиромашнише. вклучеше CE bo akuujawa на ирвениош крсш за недела на борба прошив гладша 16 -22 Okwombpu! дониралте прехрамбени производи! дониралте финансиски средства! вашето малку може да биде многу за оние кои HEMAAT ниту малку. ж. C-ka: 300010000181280 дейоненш: комерииална банка црвен крст на република северна македонија општинска организацила охрид“
 
 
 
 
< врати се назад