декември 29, 2021

Комплетирана набавка на спелеолошка опрема

Црвен крст Охрид во рамките на проектните активности од проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е поддржан од страна на PONT/CEPF, реализираше набавка на спелеолошка опрема (спелеолошки заштитни шлемови и спелеолошки челни ламби) за потребите на реализација на проектните активности, едукативни посети на пештери итн. Спелеолошката опрема беше набавена од реномирана домашна компанија.
< врати се назад