јануари 28, 2022

Да го запознаеме Националниот парк Галичица

Националниот парк Галичица е проектен корисник на резултатите кои ќе произлезат во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е поддржан од страна на PONT/CEPF.
За повеќе информации за проектот, слободно можете да нѐ контактирате!
 
 
 
< врати се назад