јуни 29, 2022

ЦКА-ПХВ 2022 – Проект “СОНАТА”

Запознајте ја групата која, како дел од ЦКА-ПХВ програмата, работеше на интеркултурниот проект “СОНАТА”.
 
🍀Преку интерактивни работилници и активности им покажаа на сите дека помеѓу нас нема разлики, отворајќи ги вратите за позитивна промена во општеството која ќе започне од младите!
 
↪ Дел од нивните успешни работилници:
✅Dance night💃
✅ Movie night 🎥
✅ Game night 🎲
✅ Karaоke night 🎤
✅ Традиционален ручек во Рамне 🥗
✅ Еднодневна посета во Велество 🌄
✅ Посета на библиотека 📚
✅ Цртање графит со интеркултурна порака 🖌
 
🔴“Мини интеркултурен концерт” – завршниот настан на кој децата пееја песни на македонски, турски, албански и англиски јазик, ширејќи ја пораката дека музиката не познава разлики! 🪄🎶
 
Членови на групата:
🌞 Калина Стојаноска
🌞 Борче Исакоски
🌞 Ивана Котеска
🌞 Теа Николоска
🌞 Теодора Исјаноска
👩‍🏫Ментор: Елена Колевска
< врати се назад