октомври 6, 2022

БИДИ ПРИЧИНАТА ЗА НЕЧИЈА НАСМЕВКА

 
Младите се движечката сила на општеството, па би сакале да ја честитаме Неделата на млади на сите волонтери на клубот на млади кои дел своето време посветуваат на разубавувањето на нечив ден.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад